• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

  دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی
            در آبان ماه سال 1394 و بر اساس مصوبه هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ گروه رادیویی تلویزیونی جهاد و رسانه های ترویجی به دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و رسانه های ترویجی ارتقاء پیدا کرد. این تغییر با هدف بهره گیری مناسب از ظرفیت ها و هم افزائی تمامی رسانه ها به عنوان  مهمترین ابزار ترویجی و همچنین پوشش دهنده سایر فعلیت های ترویجی انجام شد. همچنین طراحی و سازمان دهی نظام اطلاع رسانی(رسانه ای) و مدیریت دانش کشاورزی بر اساس نیاز مخاطبین، مدیریت بهینه منابع انسانی و منابع مالی در حوزه رسانه ها، جلوگیری از موازی کاری و وحدت رویه در ادارات رسانه های استان ها از دیگر اهداف تشکیل این دفتر می باشد.  با تشکیل این دفتر کلیه فعالیت های رسانه ای در سطح دفاتر ترویج و دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج به این دفتر منتقل شد. با توجه به اهمیت مدیریت دانش به عنوان یکی از ارکان طرح نظام نوین ترویج نام دفتر به دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی تغییر کرد وگروه ها و مدیران این دفتر نیز به شرح ذیل سازمان دهی شدند:

  مدیرکل : علیمراد سرلفرازی

  معاون: علی رضا سید اسحقی

  گروه رادیو و تلویزویون جهاد: وحید هوشین

  گروه رسانه های نوشتاری و الکترونیکی : شیوا پارسا نیک

  گروه مدیریت دانش: ............

  شماره تلفن دفتر: 66430465

  فاکس: 66430464

  آدرس : خیابان آزادی بین تقاطع نواب و رودکی ساختمان دکتر حسابی طبقه 12

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0