• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : مهندس علیرضا سیداسحاقی، به سمت سرپرست دفتر شبكه دانش و رسانه های ترویجی منصوب شد
کد خبر : ۹۷۵۲۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ 
ساعت : ۱۳:۳۴:۵۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مهندس علیرضا سیداسحاقی به سمت سرپرست دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی منصوب شد


طی حکمی از سوی دکتر مؤیدی سرپرست معاونت آموزش، ترویج و مؤسسه،  مهندس علیرضا سیداسحاقی، به سمت سرپرست دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی منصوب شد. 

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0